Weet wat uw naaste wil rondom het levenseinde

04 okt.

Het kennen van de wensen rond het levenseinde van naasten is belangrijker dan het vastleggen van eigen wensen, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Agora

Agora heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar inzichten en trends in het bespreekbaar maken van de laatste levensfase. Het rapport met de resultaten zal op 1 oktober 2015 tijdens een invitational conference in het BOVAGhuis te Bunnik worden gepresenteerd.

Clémence Ross, directeur van Agora concludeert op basis van de onderzoeksresultaten: “Er is een duidelijke toename in het denken en spreken over wensen en voorkeuren rond het levenseinde. Dat is verheugend. Toch blijft het praten over de eigen eindigheid nog moeilijk en is er behoefte aan meer informatie. Agora zal hieraan met andere partijen in palliatieve zorg en welzijn en met de coalitie Van Betekenis tot het einde een impuls geven.”

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
- 80% van de mensen vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wensen van hun dierbaren. Daarentegen vindt slechts de helft daarvan (42% van het geheel) het belangrijk de eigen wensen vast te leggen.
- Informatie stimuleert mensen om te praten over de wensen. Daarbij geeft één op de tien Nederlanders aan, behoefte te hebben aan informatie over levenseindethema’s. Zes op de tien Nederlanders zou in het nu ontvangen van informatie een aanleiding zien om over hun wensen te
praten.
- Bewustwording en bespreekbaarheid van de laatste levensfase is sinds 2008 toegenomen onder Midden-Hollanders.
• Nadenken over eigen wensen van 61% naar 71%
• Af en toe praten over eigen wensen van 22% naar 29%
• Iemand in mijn omgeving weet mijn wensen van 50% naar 60%

Het onderzoek is gehouden onder 1036 respondenten (Nederlands publiek: n=574 en Midden-Holland: n=462)

Informatie over Agora:
Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. Agora neemt patiënt en naasten als vertrekpunt en stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en ommuniceren.

Meer lezen kan hier.

Terug naar nieuws