Zingeving in de WMO

10 aug.

Wout Huizing werkte mee aan een publicatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over zingeving in de WMO.

Ambtenaren van gemeenten moeten met brugers in gesprek over hun zorgbehoefte. Die zorgbehoefte is per definitie persoonlijk van aard. Bij de behoefte aan zorg speelt altijd ook persoonlijke zingeving een belangrijke rol. Als je aan iemand vraagt wat hij nodig heeft en hoe hij verder kan, dan vraag je immers ook naar de centrale waarden die iemand belanrgijk vindt. Wout Huizing legt op heldere wijze uit hoe ambtenaren en andere zorgfunctionarissen dit aspect in het gesprek met de burger ter sprake kunnen brengen. De brochure is hier te vinden.  

Terug naar nieuws