Zorg kans voor de kerk?!

10 jul.

Symposium over wat kerken voor de zorg kunnen betekenen

Zorg – kans voor de kerk?!

 

Op het gebied van de zorg zijn er veel ontwikkelingen. De exacte lijnen zijn nog niet duidelijk, maar dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en dat er meer verantwoordelijkheden lokaal komen te liggen staat vast. Gemeenten moeten in snel tempo een groter takenpakket met minder geld verzorgen. Dus wordt een beroep gedaan op de participatie van de samenleving. Dat deel van de zorg waar de zorginstellingen geen middelen en mensen meer voor hebben, zullen lokale vrijwilligers moeten oppakken.

In dit proces waarbij formele en informele zorg samenkomen, kunnen kerkelijke gemeenten een belangrijke, coördinerende rol spelen. Zorgen voor elkaar is één van de grondbeginselen van het christelijk geloof. De eerste christelijke gemeente stond bekend om haar zorg voor de naaste. Deze ontwikkeling is dus niet alleen een zorg, maar ook een kans om als kerk weer van betekenis te zijn in de maatschappij.

Lokale samenwerking cruciaal

Om de zorg te blijven bieden die nodig is, zullen kerken en zorginstellingen als partners moeten optrekken. Het is van cruciaal belang dat zij lokaal goed samenwerken. Daarbij moeten de grenzen tussen formele en informele zorg goed afgebakend worden. Zowel op organisatieniveau (kerken en instellingen) als op persoonlijk niveau (professional en vrijwilliger) is goede afstemming en communicatie een belangrijke succesfactor.

Partnerschappen

EA-EZA, Viteria (voorheen FEO) Reliëf en de CHE bereiden samen een symposium voor waarbij zij kerken en zorginstellingen bij elkaar willen brengen. EA-EZA directeur Jan Wessels: “We hopen dat kerken en christenen zich bewust worden van de kansen en mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden en dat zorginstellingen het potentieel van kerken beter in beeld krijgen. Als zij plaatselijk partnerschappen aangaan kunnen zij elkaar versterken op het gebied van kennis, ervaring en menskracht.”

 

Het symposium ‘De kerk staat klaar!’ vindt plaats op 20 september in Veenendaal. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht. Dat kan via www.ea.nl/dekerkstaatklaar

Terug naar nieuws