8 juni 2018: Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie

Symposium Geestelijke Verzorging i.s.m. Luce, met als hoofdspreker Christa Anbeek

Reliëf organiseert samen met Luce op 8 juni een bijeenkomst voor Geestelijke verzorgers over grenservaringen en interreligieuze dialoog. De bijeenkomst vindt plaats in het Catharijneconvent in Utrecht

Christa Anbeek (VU Amsterdam) houdt de hooflezing over de interlevensbeschouwelijke dialoog: "Ontsluiting en duiding van grenservaringen. Een model voor debat over waarden en levensvisies."

Je leest er meer over bij de agenda