ReliŽf Jaarcongres 2018

Het jaarcongres heeft als thema: Technologie en zorg: welke morele waarden wijzen ons de weg bij het toepassen van technologische ontwikkelingen in de zorg?

De technologische mogelijkheden in de zorg zijn fascinerend. Denk aan robots, domotica, beeldschermzorg, de ontwikkeling van het exoskelet of virtual reality-brillen voor traumabehandeling. Ze roepen ook ethische vragen op. Hoe wenselijk is het dat een gezelschapsrobot het menselijk contact vervangt? Of dat je tijdens de zwangerschap de potentiële erfelijke ziektes van je kind kunt vernemen? En hoe ver kunnen we gaan in het ‘verbeteren’ van mensen en waarom zouden we dat willen? Hoe ziet menslievende zorg er uit in technologische tijden? 

Tijdens het Reliëf Jaarcongres 2018 bespreken we welke morele waarden ons de weg kunnen wijzen bij het toepassen van technologische ontwikkelingen in de zorg.

In de deelsessies krijgt u gelegenheid om met tal van deskundigen over deelonderwerpen door te praten, zoals human enhancement, domotica en robotica, keuzes rond het begin van het leven, kunstmatige intelligentie en Big Data, informatietechnologie en privacy en nog veel meer.

Bestel nu uw tickets via Ticketkantoor.

Datum: 9 maart 2018
Tijd: 9.30 – 17.00
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn

Kosten: Voor leden: 95 euro (persoonlijke leden en medewerkers van lidorganisaties)
Voor niet-leden: 185 euro
Voor studenten: 45 euro

Programma 

9:30 – 10:00 Viering o.l.v. drs. Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf
10:00 – 10:30 Inloop met koffie en thee
10:30 – 11:30 Plenair:

 • Welkom, door drs. Emile Lohman, voorzitter van Reliëf
 • Introductie door de dagvoorzitter met drs. Marije Stegenga, stafmedewerker van Reliëf, en Zora
 • Zorg en technologie in een ethisch perspectief, door prof. dr. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. Zijn stelling is dat moraal en technologie elkaar altijd wederzijds beïnvloeden.
 • Mensen met een verlamming gaan weer lopen, door prof. dr. Herman van der Kooij, hoogleraar aan de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente en aan de TU Delft. Hij doet onder meer onderzoek naar het Exoskelet.

11.35 – 12.45 Deelsessies

12.45 – 13:45 uur Lunch

13.45 – 14.35 uur Plenair

 • Technozorg: soeverein ziek of gedwongen gezond? Een morele in-oefening in het alledaagse, door dr. Alistair Niemeijer, universitair docent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.
 • Leve de techniek! Een autobiografische impressie. door drs. Jacqueline Kool, publicist en mede-initiatiefnemer van Disability Studies Nederland.

14.35 – 15.45 uur Deelsessies

15.50 – 16.20 uur De zorg wordt niet meer zoals vroeger. En zoals vroeger is die ook nooit geweest. Weemoed en waarden in de wereld van techniek en zorg, door Martin Walton & Co. Prof. dr. M. Walton is hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit en part-time performer.

Bestel hier uw tickets voor het congres

-------------------------

DEELSESSIES

Er zijn twee rondes met in totaal 13 deelsessies. Sommige deelsessies worden één keer gegeven, de andere twee keer. In onderstaand overzicht kunt u lezen welke deelsessies wanneer worden gegeven.
In ronde 1 kunt u kiezen uit sessie 1, sessie 3 tot en met 10 en sessie 12 en 13 (2 en 11 dus niet).
In ronde 2 kiest u uit sessie 2, en sessie 4 tot en met 13 (1 en 3 dus niet).

 1. In gesprek met dr. Peter-Paul Verbeek
 2. In gesprek met dr. Alistair Niemeijer
 3. In gesprek met dr. Herman van der Kooij over het Exoskelet
 4. Voor God spelen? Over de mogelijkheden en grenzen van mensverbetering
 5. In blijde verwachting? Dilemma’s bij preventieve prenatale screening
 6. Morele vragen rond patiëntportalen: voer voor dialoog!
 7. Webapp ouderen en levensvragen
 8. Veranderende praktijken: sociale robots, zorg en onderzoek
 9. Met de Ebb in gesprek over het levensverhaal
 10. Beter en goedkoper met big data en kunstmatige intelligentie
 11. Robots, nuttig en noodzakelijk?
 12. Komt een test bij de dokter. Over de voors- en tegens van voorspellende geneeskunde
 13. Zorgvernieuwing met een moreel kompas. Een investeerder deelt met u zijn praktijkervaringen

 

Deelsessie 1: In gesprek met dr. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek spreekt in zijn hoofdlezing over hoe morele waarden en technologie elkaar wederzijds beïnvloeden. Hij betoogt dat er geen buitenstaandersperspectief is voor een morele beoordeling van technologische innovaties in de zorg. In deze interactieve deelsessie krijgen congresdeelnemers de ruimte om met prof. Verbeek hierover nader van gedachten te wisselen.

Spreker: Prof. dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. Zijn specialiteit is de verwevenheid van mens en techniek en de plaats van ethiek hierin.

Ronde 1

 

Deelsessie 2: In gesprek met dr. Alistair Niemeijer

Alistair Niemeijer zet in zijn hoofdlezing uiteen hoe zorgethische waarden een moreel kompas kunnen zijn bij de inzet van technologische innovaties in de zorg. In deze deelsessie krijgen congresdeelnemers de ruimte om met dr. Niemeijer hierover nader van gedachten te wisselen.

Spreker: Dr. A.R. (Alistair) Niemeijer is filosoof en ethicus. Hij is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek binnen de (pre)master Zorgethiek en Beleid. Tevens is hij als post-doc onderzoeker verbonden aan afdeling Sociale geneeskunde van het VU Medisch Centrum.

Ronde 2

 

Deelsessie 3: In gesprek met dr. Herman van der Kooij over het Exoskelet

Prof. Herman van der Kooij gaat nader in op achtergronden en toekomstdromen van de ontwikkeling van het exoskelet. In deze deelsessie krijgen de congresdeelnemers de ruimte om nader met Van der Kooij in gesprek te gaan.

Spreker: Prof. dr. ir. H. (Herman) Herman van der Kooij is hoogleraar aan de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Hij is projectleider naar de ontwikkelingen van het Exoskelet.

Ronde 1

 

Deelsessie 4: Voor God spelen? Over de mogelijkheden en grenzen van mensverbetering

Mogen we de mens gezonder, slimmer en sterker maken dan normaal? Aan de hand van een concrete human enhancement-casus gaan we in gesprek over de fundamentele grenzen van techniek en mens. Dit is een interactieve deelsessie waarbij de deelnemers ruim de gelegenheid hebben met drs. Jonne Hoek en elkaar over dit thema van gedachten te wisselen.

Spreker: Drs. J. (Jonne) Hoek is promovendus in de techniekfilosofie en schrijft aan de Universiteit Twente een proefschrift over het grensvlak van techniek en Transcendentie onder begeleiding van prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek en prof. dr. Ciano Aydin.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 5: In blijde verwachting? Dilemma’s bij preventieve prenatale screening

Met allerlei vormen van onderzoek tijdens de zwangerschap zijn we inmiddels vertrouwd. De 20-wekenecho is niet meer weg te denken. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) scoort goed op betrouwbaarheid en brengt geen risico van een miskraam met zich mee. We weten steeds meer over de gezondheid en mogelijke afwijkingen van een ongeboren kind. Tegelijk zijn de behandelmogelijkheden slechts beperkt. Dit levert spanning en dilemma’s op. Wat betekent goede zorg voor moeder én kind?

Spreker: Drs. E. (Elise) van Hoek-Burgerhart is manager beleidsbeïnvloeding van de Nederlandse Patiënten Vereniging.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 6: Morele vragen rond patiëntportalen: voer voor dialoog!

De introductie van patiëntportalen gaat vaak gepaard met de nodige discussie. Is digitale zorg een recht of een plicht? Wie bepaalt welke informatie een patiënt wel of niet mag zien? Is het wenselijk dat we meer verantwoordelijkheden aan patiënten geven? Wat betekent dit voor de arts-patiëntrelatie? Bettine Pluut geeft een inleiding over deze dillema’s waarna de deelnemers in gesprek gaan over de morele vragen rond patiëntportalen. Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de zorg?

Spreker: Dr. B. (Bettine) Pluut, Organisatie-ontwikkelaar, programmamanager bij Nictiz en Universitair Docent Erasmus Universiteit. Zij promoveerde op een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de zorg.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 7: WebApp Ouderen en levensvragen

Na een periode waarin de gezondheidszorg meer zakelijk is geworden komt geleidelijk weer meer aandacht voor zingeving in de zorg. In zowel Nederland als Engeland zijn hierover boeken en cursussen ontwikkeld, maar uit onderzoek in Engeland blijkt dat Britse verpleegkundigen zich toch niet voldoende competent voelen om spirituele zorg te verlenen. Daarom besloot het lectoraat ‘Zorg en Zingeving’ van de Hogeschool Viaa in samenwerking met het kenniscentrum Vilans een mobiele applicatie te ontwikkelen. Met behulp van deze applicatie is de 'Kwaliteitsstandaard Levensvragen, omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen', praktisch gemaakt en wordt door sociaal en situatief leren de aandacht voor levensvragen vergroot.

In de workshop wordt de ontwikkeling van de Mobiele Applicatie Ouderen en Levensvragen met behulp van onderwijskundig ontwerp en onderzoek, uiteengezet en vervolgens is er gelegenheid een demoversie uit te proberen. De workshop wordt afgesloten door een discussie aan de hand van stellingen.

Spreker: Drs. F. (Foekje) Pol is docent verpleegkunde en verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa in Zwolle. Zij is bedenker van de ‘web-app’ Omgaan met levensvragen van ouderen.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 8: Veranderende praktijken: sociale robots, zorg en onderzoek

Tessa is een sociale robot. Door Tessa en andere vormen van technologie zal de zorgpraktijk veranderen, dat is evident. Maar hoe dat precies gebeurt, weten we eigenlijk nog niet. Aan de hand van een onderzoeksproject van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg bespreken we hoe de zorgpraktijk eruit ziet als bijvoorbeeld Tessa er een onderdeel van wordt. In deze deelsessie krijgt u een beeld van actuele technologie, van hoe deze in de zorg toepast wordt en van welke vragen daar vanuit een empirisch ethisch onderzoeksperspectief over te stellen zijn.

Spreker: Drs. A. (Annemarie) van Hout is docent Verpleegkunde en Onderzoeker bij Hogeschool Windesheim aan het lectoraat ICT innovaties in de zorg.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 9: Met de Ebb in gesprek over het levensverhaal

Sofie Sergeant en René Krewinkel vertellen over hoe zij een app hebben ontwikkeld voor en met mensen met een beperking om met behulp van beelden over hun levensverhaal in gesprek te komen. Mensen met een beperking worden zelf meer en meer aangesproken op hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Hierdoor komen ze voor allerlei persoonlijke keuzes en beslissingen te staan. Daarom wordt het nog belangrijker om met hen te praten over alle levensthema’s. Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen en schrijven of hebben moeite met hun geheugen of om overzicht te krijgen. Bij het gesprek over belangrijke levensthema’s blijkt de Ebb een verrassende steun te bieden.

Spreker: Drs. S. (Sofie) Sergeant is onderzoeker en coördinator onderwijs bij Disability Studies in Nederland. R. (René) Krewinkel is software architect.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 10: Gezelschapsrobots, nuttig en noodzakelijk?

Op steeds meer plekken in de zorg doet de robot zijn intrede. Ook op het gebied van zingeving en mentaal welbevinden worden Robots steeds vaker effectief ingezet. Tijdens deze deelsessie neemt Margo van Kemenade u door middel van enkele filmfragmenten mee naar de wereld van zorgrobots om met u over de gevolgen van zorgrobotica te praten. Kunnen zorgrobots op een verantwoorde manier bijdragen aan aandacht voor zingeving? Welke waarden staan er onder druk en welke consequenties heeft dit voor de professionals?

Spreker: drs. M.A.M. (Margo) van Kemenade is als socioloog lid van het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland en onderzoeker aan de VU. Ze is specialist op het gebied van Ethiek en Techniek.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 11: Beter en goedkoper met big data en kunstmatige intelligentie

De zorg kan goedkoper en beter als we meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek van PWC. Deze vaststelling roept ook ethische vragen op. Hoe zit het met privacy als we meer en beter gebruik maken van big data? En willen we wel gerobotiseerde beslissingen accepteren over onze gezondheid? Deze deelsessie biedt ook een inkijk naar hoe deze discussie in de ons omringende landen wordt gevoerd. (Let op: deze deelsessie is in het Engels)

Spreker: Ankita Shrivastava is onderzoeker bij het Chief Economist Office van PwC, en heeft onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg.

Ronde 2

 

Deelsessie 12: Komt een test bij de dokter. Over de voors- en tegens van voorspellende geneeskunde

Steeds vaker komen patiënten bij hun huisarts met de resultaten van onderzoek dat zij op eigen initiatief hebben laten verrichten, zoals de Total Body Scan en het Duizend Dollar Genoom. Welke gevolgen heeft dit voor de patiënt en voor de arts-patiëntrelatie? Moet een arts vooral geruststellen of moet hij doorverwijzen voor vervolgonderzoek? En wat zijn de gevolgen van eventueel gevonden aandoeningen voor de familierelaties van de patiënt? Het Lindeboominstituut deed onderzoek naar de morele vragen rond voorspellend medisch onderzoek. Van Rijswijk, die een deel van het onderzoek uitvoerde, geeft een korte inleiding op het thema ‘voorspellende geneeskunde’, wat er vandaag de dag al mogelijk is en wat er in de (nabije) toekomst nog staat te gebeuren. Daarna volgt een gesprek over de wenselijkheid en dilemma’s rond het thema, mede aan de hand van stellingen uit de onderzoeks-enquête.

Spreker: Drs. M. (Martijn) van Rijswijk is arts en als ethicus verbonden aan het Prof. Lindeboom Instituut.

Ronde 1 en 2

 

Deelsessie 13: Zorgvernieuwing met een moreel kompas. Een investeerder deelt met u zijn praktijkervaringen

Om zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden – een voorname morele waarde - is structurele zorgvernieuwing noodzakelijk. Gentechnologie, EHealth, Consumentisme en Solidariteit zijn hierbij de onderliggende krachten. Het effect van die krachten roept een aantal morele vragen op. Jan van der Beek schetst de belangrijkste vernieuwingen die de komende tien jaar het beeld van de zorg zullen bepalen. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen investeringspraktijk deelt hij met u de morele vragen die je als zorgverlener, maar vooral ook als christen en investeerder op je weg vindt. Welk kompas wijst jou de weg in situaties waar de zorgbestuurder een ander kompas blijkt te hebben?

Spreker: Drs. J.J.W. (Jan) van van der Beek, opgegroeid in de pastorie, is na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dertien jaar in financiële en commerciële functies werkzaam geweest in de automobielbranche. Daarna startte hij met investeren via zowel zijn eigen investeringsmaatschappij als privé. Sinds 1996 richt hij zich volledig op de gezondheidszorg in Nederland, Duitsland en Spanje. In Nederland is hij directeur en aandeelhouder van de in Ede gevestigde Zorg-ICT onderneming CarePoint Nederland B.V.

Ronde 1 en 2

 

Bestel hier uw tickets