Partners in de zorg om het verhaal

Er wordt door ReliŽf voortdurend aandacht besteed aan de ontwikkeling van een netwerk om de aandacht voor levensverhalen in de zorg te stimuleren.

Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar verbinding en aanknoping met andere projecten en methodieken die zijn ontwikkeld. De visie is dat de inzet en activiteiten van vele betrokkenen de aandacht voor levensverhalen in de zorg ten goede zal komen. Er wordt niet gedacht vanuit ‘concurrentie’, maar geprobeerd om krachten te bundelen en de vele ingangen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Onderstaande lijst van partners is daarbij bedoeld als wegwijzer.

Reliëf werkt op het gebied van levensverhalen in de zorg nauw samen met:

Andere belangrijke links zijn:

Brancheorganisaties:

Mensen met een verstandelijke beperking:

Onderzoek en wetenschap:

Ouderenzorg:

Levensboek maken:

Consultancy / coaching:

Anders: