Bestuur

Het bestuur van Reliëf is als volgt samengesteld:

  • drs. E.A.R.J. (Emile) Lohman - voorzitter
  • drs. H. (Herman) de Boer - penningmeester
  • E.J.C.M. (Enny) Hoenselaar - algemeen bestuurslid / bestuurder Sint Anna Boxmeer
  • drs. W.O. (Wybe) Sierksma - algemeen bestuurslid / voorzitter Raad van Bestuur Sprank