Leden - organisaties

ReliŽf is een vereniging van zorgaanbieders die vanuit hun identiteit menslievende zorg, ethiek en zingeving een warm hart toedragen.

Zorgaanbieders die lid zijn van Reliëf steunen de missie van Reliëf om zich in te zetten voor menslievende en betekensivolle zorg.

Reliëf doet dat door:

 • inspirerende bijeenkomsten
 • vervaardigen en publiceren van relevante en toegankelijke publicaties en materialen
 • ontwikkelen en aanbieden van hoogwaardige scholingen en trainingen op het gebied van identiteit, ethiek en zingeving
 • beïnvloeding van het zorgbeleid
 • de aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg op de agenda van het publiek debat te zetten

Het verenigingsbureau van Reliëf helpt de leden bij het vormgeven van de morele kernwaarden van de organisatie, specieiek op het terrein van ethiek, zingeving en identiteit.

De lidorganisaties krijgen de volgende voordelen:

 • Gratis telefonisch advies over identiteit, ethiek, zingeving en geestelijke verzorging
 • Het kwartaalblad Zin in Zorg in tweevoud, en krijgen op verzoek een speciale aanbieding voor aanvullende abonnementen
 • De digitale nieuwsbrief van Reliëf
 • Korting op alle scholing, advies, supervisie, coaching en andere vormen van begeleiding in company
 • Korting voor werknemers bij de Open Inschrijving van de Academie
 • Korting op publicaties van Reliëf
 • Aanzienlijke korting op de toegangsprijs voor het jaarcongres
 • Korting op andere bijeenkomsten van Reliëf
 • Korting op TGE, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Het lidmaatschap van Reliëf voor instellingen bedraagt € 250,00 verhoogd met 0,105 ‰ van de bruto loonsom over het voorafgaande jaar (op basis van nacalculatie), met een maximum bedrag van € 4.000,00.

De kosten voor het persoonlijk lidmaatschap bedragen € 80,00 per jaar.

U kunt uw organisatie als lid aanmelden door HIER het aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld op te sturen aan Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Houttuinlaan 5A, 3447 GM Woerden.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met het bureau van Reliëf: info@relief.nl of 0348 -748880.

Voor reglementaire bepalingen van het lidmaatschap zie artikel 6 t/m 8 van de statuten.