Medewerkers

Thijs Tromp

Dr T. (Thijs) Tromp is directeur. Hij begeleidt zorgaanbieders bij het vormgeven van hun identiteit, en traint en coacht commissie ethiek en identiteit. Hij is gepromoveerd op het thema levensverhalen en zingeving in de ouderenzorg. De titel van het proefschrift is "Het verleden als uitdaging".

Tjerk Bos

H.T. (Tjerk) Bos, MSc, is orthopedagoog en theoloog. Hij is projectmedewerker voor het project Verder met participatie in kerk, zorg en samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast zijn ervaring in het primaire zorgproces voor mensen met ernstig meervoudige beperking is hij verbonden geweest aan de internationale beweging l’Arche. Deze beweging bestaat uit woongemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven delen. Tjerk is gespecialiseerd in communicatie ontwikkeling voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.

Wout Huizing

Drs. W. (Wout) Huizing is theoloog en en een ervaren supervisor. Hij werkte jarenlang als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zijn specialisaties betreffen de thema's levensverhaal, het levenseinde, geestelijke verzorging en supervisie en intervisie. Hij publiceerde onder meer Als een bewoner om euthanasie  vraagt, Zorg rondom het levensiende, Mijn leven in kaart, In gesprek met mensen met dementie en Mijn leven in kleur. Wout is ook werkzaam aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

Marije Stegenga

Drs. A.M. (Marije) Stegenga is theologe en heeft werkervaring in de gezondheidszorg als ergotherapeut. Zij begeleidt gespreksgroepen in de zorg, waar motivatie, zingeving en inspiratie centrale thema's zijn.

Haar specialisaties: de Reliëf aanpak, observatie, coaching, narratieve zorg, ethiek, moreel beraad, motivatie en inspiratie van zorgverleners.

Marcia Smits

Drs. M.C.E. (Marcia) Smits is theologe en heeft werkervaring als verpleegkundige. Ze is gespecialiseerd in ethiek en moreel beraad. Zij is expert op het gebied van zorgethiek. Marcia verzorgt scholing en coaching in de gezondheidszorg.

Trijntje Scheeres-Feitsma

Drs. T. (Trijntje) M. Scheeres-Feitsma is theologe. Zij heeft jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Haar specialisaties zijn scholingen en trainingen rondom zingeving, ethiek en moreel beraad. Zij is mede auteur van Met ouderen in gesprek over levensvragen.

Marije Vermaas

M.I. (Marije) Vermaas-Boer, Ma, is religiewetenschapper en contextueel theoloog. Zij is eindredacteur Zin in Zorg en Projectleider van Religieus erfgoed Menslievende zorg. Haar specialisaties: levensverhaal, zingeving, mantelzorg, levensvragen, identiteit en communicatie.

Paulien Matze

Drs. P.I. (Paulien) Matze is geestelijk verzorger en heeft jarenlange buitenlandervaring. Haar specialisaties zijn levensverhalen, oudere migranten, cultuursensitieve zorg, multiculturele geestelijke verzorging en interculturele communicatie. Zij schreef met behulp van Mijn leven in kaart het boek Portretten uit Bolivia en ontwikkelde de levensverhaalmethode Mijn leven in kleurPaulien verzorgt cursussen en trainingen op het terrein van diversiteit, zingeving en cultuursensitieve zorgverlening.

Marie-…lise van den Brandt- van Heek

Drs. M.-É. (Marie-Élise) van den Brandt - van Heek is psycholoog en is gespecialiseerd in het werken met ouderen die lijden aan dementie. Speciaal voor deze groep ouderen schreef zij samen met Wout Huizing de levensverhaalmethode In gesprek met mensen met dementie.

Peterjan van der Wal

Drs. P.J. (Peterjan) van der Wal ondersteunt de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Hij is als geestelijk verzorger verbonden is aan de Zonnehuisgroep Vlaardingen en voorganger in de Protestantse Kerk Tinte. Hij is onder meer auteur van 'k Zou zo graag een ketting rijgen en Tja, wat zal ik zeggen?

Alie Meyvogel

A. (Alie) Meyvogel is management assistent Academie. U kunt bij haar terecht met al uw wensen en vragen over de diensteverlening van onze staf.

Roy van Dijk

R. (Roy) van Dijk doet de administratie van Reliëf

Rodrigo Deuzeman

Rodrigo is vrijwilliger en werkt aan de digitalisering van het archief.

Esther Dwarswaard

Esther is per september 2017 werkzaam als medewerker communicatie en projectondersteuner voor de Beweging.

Joanneke Anker

Sinds augustus 2017 is Joanneke de projectondersteuner van de Vereniging