Bestuur Stichting Fonds Cupertino

Het bestuur wordt gevormd door:

dhr. drs. M. (Michael) Koolen, voorzitter

mw. drs. W.R. (Wija) van der Kaaden-Huttinga, secretaris

mw. C.A.M. (Tine) de Boer-Poel, penningmeester

dhr. dr. T. (Thijs) Tromp is adviseur van het bestuur