Bestuur Stichting Fonds Cupertino

Het bestuur wordt gevormd door:

  • mevrouw C.A.M. (Tine) de Boer-Poel, penningmeester
  • mevrouw drs. W.R. (Wija) van der Kaaden-Huttinga, secretaris
  • de heer W.O. (Wybe) Sierksma, bestuurslid 

De heer dr. T. (Thijs) Tromp is adviseur van het bestuur.