Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

Workshop aansluitend bij actuele maatschappelijke-, zorg- en welzijnsvragen

Wie werkt met ouderen kent ze, de vragen die zij stellen over de zin van nóg ouder worden. Hoe het leven zo te leven dat je het als zinvol blijft ervaren? Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe hiermee om te gaan?

Actualiteit

Er is een intensief publiek debat gaande over hoe om te gaan met het verlangen naar het levenseinde en over de kwaliteit van het ouder worden. Dat roept vragen wakker: is helder hoe hulp te bieden bij het doodsverlangen? Hoe geven ouderen betekenis aan hun leven in onze samenleving? Zowel de gevoelens van levensvreugde als levensmoeheid bij ouderen, zowel de zin-genoegheid als het ontbreken van zin en verlangen naar het levenseinde bij hen verdienen onze open aandacht

Hoe hiermee omgaan?

Vrijwilligers en professionals – allen herkennen deze problematiek en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Het doodsverlangen van ouderen roept een diepgevoelde wens op om het leven weer zinvol te laten zijn. Tegelijkertijd kunnen er gevoelens zijn van onmacht, schroom en verlegenheid hoe te reageren.

Bovenstaande vragen en thematiek komen uitgebreid aan bod in de workshop
Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden?

Interesse? Op 11 oktober 2018 kun je deelnemen aan deze interessante workshop!

Centraal in de workshop staat Zinvol, zinloos, zingenoeg? Wanneer heeft het leven van ouderen genoeg zin, wat maakt het leven zinvol? En hoe om te gaan met de gevoelens van zinloosheid en doodsverlangen?

Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en concrete tips hoe met deze thema’s om te gaan.

Dit aanbod is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk concreet te maken hebben ouderen.

Locatie: Woerden, Houttuinlaan 5 (station Woerden: 10 min lopen; parkeergelegenheid aanwezig)

Datum: donderdag 11 oktober 2018

Duur: 13.00 - 16.00 uur

Door: Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger en trainer Trainingswinkel

Deelnemers: minimaal 8 - maximaal 12 personen

Kosten: € 100 voor professionals, € 75 voor vrijwilligers. (geef bij opgave aan bij welke vrijw. organisatie je werkt).

Algemeen:

  • Algemene voorwaarden Trainingswinkel
  • Na succesvolle verzending van uw aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin alle gegevens. Zo niet meldt u dan opnieuw aan of stuur een mailbericht naar Alie Meyvogel, coördinator van de trainingswinkel.
  • Deze thematische workshop, of in de vorm van lezing of verdiepende training is ook beschikbaar als in company aanbod en op maat

Opgave is mogelijk via onderstaand formulier:

Workshop Zinvolheid