Trainingsaanbod Netwerk Levensvragen

Hieronder vindt u een dwarsdoorsnede van ons trainingsaanbod. Wilt u graag een training of workshop volgen, een training of workshop in uw organisatie door de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk laten verzorgen, heeft u behoefte aan maatwerk of hebt u een andere trainingswens dan u hier ziet, neem dan contact op met

Alie%20Meyvogel.jpg

Alie Meyvogel, coördinator Trainingswinkel. T: 06-33924320. Wij denken graag met u mee en zoeken samen met u naar passende mogelijkheden.

 

 

 

 

  

Korte omschrijving aanbod:

 

De binnenkant van eenzaamheid

In deze workshop leer je verschillende vormen van eenzaamheid te herkennen – ook die verdergaat dan het gemis aan contacten – en krijg je handvatten om je cliënt hierbij te ondersteunen. Het doel is niet zozeer de eenzaamheid ‘op te lossen’, maar om oor en oog te krijgen voor ‘de binnenkant van iemands verhaal’, voor levensvragen, zingeving, zinbeleving en zinvinding. Deze workshop kan aangeboden worden voor professionals of voor vrijwilligers (huisbezoek) en naasten die eenzaamheid tegenkomen. Download de flyer en lees verder >> Ook mogelijk als open inschrijving >>

 

 

Ik zou zo graag een ketting rijgen

Deze training is bedoeld om professionals (pastores, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers vertrouwd te maken met het vorm en inhoud geven aan gespreksgroepen met kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, aan de hand van de methode 'k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen. Deze methode wil (oudere) mensen weer in contact brengen met elkaar, met zichzelf en met wat hen ten diepste beweegt en daarmee bijdragen aan een zin-vol leven. Lees verder >> Ook mogelijk als open inschrijving >>

 

 

In gesprek met mensen met dementie

In deze workshop leer je om mensen met dementie aan de hand van beeldend materiaal hun verhaal te laten vertellen. Door je luistervaardigheid te verscherpen krijg je inzicht in wat voor je cliënt op dit moment belangrijk is en geef je hem of haar opnieuw een stem. In een dagdeel oefen je via wisselende werkvormen stapsgewijs de methodiek. Deze workshop kan aangeboden worden voor vrijwilligers, professionals en mantelzorgers die in contact zijn met mensen met dementie van allerlei leeftijden. Download de flyer en lees verder >> Ook mogelijk als open inschrijving >>

 

 

Mijn leven in kaart

Je leert in deze workshop om op methodische wijze met ouderen in gesprek te gaan over hun levensverhaal. Aan de hand van kaarten met levensthema’s help je ouderen systematisch hun levensbalans op te maken, om het verleden levend te houden en om verhalen over te dragen. Een levensboek is daarvan een mogelijk tastbaar resultaat. Deze workshop kan aangeboden worden voor professionals, vrijwilligers en naasten. Lees verder >>


 

Sprekende Handen

In deze workshop ga je aan de slag met ‘Sprekende handen’, een methode die mensen met dementie helpt elkaar weer op een zinvolle manier te ontmoeten. Je krijgt inzicht in de achterliggende principes en leert de methode in verschillende situaties te gebruiken met als doel je cliënt een rijke zinbeleving terug te geven. Deze workshop kan worden aangeboden voor iedereen (vrijwilliger, zorgprofessional, naaste) die diepgang zoekt in het contact met mensen met dementie. Lees verder >>

 

 

Tja, wat zal ik zeggen...

Het boek Tja, wat zal ik zeggen...., met cliënten in gesprek over spiritualiteit is een toegankelijk boek dat geschreven en vertaald is met het oog op zorgverleners, hulpverleners en vrijwilligers in de ouderenzorg. Het boek beschrijft het belang van aandacht voor spiritualiteit en zingeving van cliënten en leert de lezer te signaleren wat er speelt bij cliënten. Lees verder >> Ook mogelijk als open inschrijving >>

 

 

Van Levenskunst naar Stervenskunst

Levensvragen en zingeving spelen een rol bij leven en sterven. In deze workshop leer je deze vragen te horen en ermee om te gaan. Je maakt kennis met het werk van Carlo Leget, die zich richt op het vergroten van innerlijke ruimte. Daar werk je aan met behulp van een luistermodel rond vijf spanningsvelden. Levenskunst en stervenskunst liggen hierbij in elkaars verlengde. Deze workshop kan worden aangeboden voor vrijwilligers, naasten en zorgprofessionals die te maken hebben met stervenden. Download de flyer en lees verder >> Ook mogelijk als open inschrijving >>

 

 

Werken met de Landkaart Domein Mentaal Welbevinden

Cliënten in de ouderenzorg vinden aandacht voor hun mentaal welbevinden belangrijk. In deze training leer je werken met een origineel en praktisch hulpmiddel om specifieke behoeften op dit gebied te achterhalen: de Landkaart Mentaal Welbevinden. Ook krijg je tips voor gespreksvoering en komt verdiepend materiaal aan bod. Deze workshop kan worden aangeboden voor professionals werkzaam in zorg- en welzijnsorganisaties. Lees verder >>

 

 

Werken met de Landkaart Domein Mentaal Welbevinden (train-de-trainer)

Cliënten in de ouderenzorg vinden aandacht voor hun mentaal welbevinden belangrijk. In deze training leer je werken met de Landkaart Mentaal Welbevinden, krijg je tips voor gespreksvoering en komt verdiepend materiaal aan bod. Ook leer je anderen te motiveren de landkaart te gebruiken en hoe deze ingezet kan worden bij deskundigheidsbevordering. Deze workshop kan worden aangeboden voor professionals werkzaam in zorg- en welzijnsorganisaties. Lees verder >>

 

 

Zin in zelfredzaamheid - wat beweegt de burger?

Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van kwetsbare burgers helpt hen bij het vergroten van hun participatie en zelfredzaamheid en het betekenisvol invulling kunnen geven aan deze Wmodoelen. In deze themabijeenkomst leer je op praktische wijze wat ‘zin in zelfredzaamheid’ inhoudt. En hoe je dit in kunt zetten in je contact met burgers. Deze themabijeenkomst kan worden aangeboden voor Wmo professionals en leden van Wmo-raden. Download de flyer en Lees verder >>

 

 

Zinvol leven: wat beweegt de mens als hij/zij zorgafhankelijk wordt?

In de bijeenkomst komt zinvol leven op interactieve, herkenbare en veelzijdige wijze aan bod. Ook wat zinvol leven betekent in een leven met ziekte en toenemende zorgafhankelijkheid. Of als het leven geen perspectief lijkt te hebben. Download de flyer en lees verder >>

 

 

 

 

 

 

Uitgebreide omschrijvingen aanbod:

 

De binnenkant van eenzaamheid

een workshop voor professionals / vrijwilligers en naasten

Ze is in de 80 en kan niet meer dan een paar meter lopen. Ze woont vier hoog, met een lift weliswaar, maar toch is de drempel om naar buiten te komen eigenlijk in haar eentje niet te nemen. Bijna iedere dag komt er wel iemand bij haar langs: de thuiszorg, een bezoek vrijwilliger, iemand van de kerk. Haar huis ziet er gezellig uit. Truus, wil ze graag genoemd worden, niet mevrouw van Dijk. “Wie houdt er nou echt van me?”, vraagt ze, “Bij wie hoor ik nou nog?”.

Inhoud en werkwijze

Verlies van een dierbare, ernstige beperkingen, het wegvallen van zingevende activiteiten, het naderend levenseinde. Het zijn gebeurtenissen die de grote vragen van het leven actueel maken. Vragen waar mensen zich vaak eenzaam mee voelen. Deze eenzaamheid wordt niet opgelost met sociaal contact alleen, maar vraagt om iets anders. Zie ook de blog van Marthijn Laterveer, coördinator van LOC Zeggenschap in Zorg en het artikel van Tilly de Kruyf in Nursing.

Deze workshop is voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid, als vrijwilliger, professional of naaste.

U krijgt in deze workshop inzicht in hoe levensvragen en zingeving een rol spelen bij eenzaamheid. Hoe werkt eenzaamheid in een mensenleven, en wat kan ondersteunend zijn? U maakt kennis met verschillende handvatten waarmee u in gesprek kunt gaan met iemand die eenzaamheid ervaart. U leert oog en oor te krijgen voor ‘de binnenkant van iemands verhaal’, voor levensvragen, zin-geving, zin-beleving en zin-vinding.

In een vervolgtraining kunnen diverse handvatten uitgediept worden, en kunnen de deelnemers er mee leren werken in de eigen praktijk. We werken met wisselende werkvormen, en met eigen ervaringen van cursisten. De workshop duurt drie uur.

Accreditatie: 3 punten voor het kwaliteitsregister V&V

Lees hier een ervaringsverhaal.

Download de flyer. Ook mogelijk als open inschrijving >> Ga terug <<

 

 

 

 

Ik zou zo graag een ketting rijgen

Een tweedaagse training met praktijkopdracht, voor beginners en voor gevorderden.

                                                “Zeker de moeite waard om voor deze cursus tijd vrij te maken, welkome aanvulling voor de praktijk.”

Doel

Deze training is bedoeld om professionals (pastores, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers vertrouwd te maken met het vorm en inhoud geven aan gespreksgroepen met kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, aan de hand van de methode 'k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen. Deze methode wil (oudere) mensen weer in contact brengen met elkaar, met zichzelf en met wat hen ten diepste beweegt en daarmee bijdragen aan een zin-vol leven. Zie hier voor meer informatie over het boek.

Achtergrond

ketting2e256.pngNiet langer alleen geestelijk verzorgers, maar ook pastores en vrijwilligers namens de kerk of vanuit de geeestelijke verzorging krijgen in hun werk steeds meer te maken met ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het beleven van zin in hun bestaan. Als gevolg van eenzaamheid, verlieservaringen, rouw, een beperkte mobiliteit en groeiende afhankelijkheid dringt de vraag naar de betekenis van het leven zich sterker op. Daarbij neemt op leeftijd vaak het vermogen af om zonder ondersteuning het mentale evenwicht te bewaren. Dat geldt zowel voor het groeiend aantal ouderen met een complexe zorgvraag die thuis wonen, als voor hen die in verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. In beide situaties kan er zowel op de geestelijke verzorging als op pastorale zorg vanuit de kerkelijke gemeente een beroep worden gedaan. Niet elke professional of vrijwilliger voelt zich voldoende toegerust om met deze doelgroep om te gaan. Het contact met generatiegenoten kan een bijdrage leveren aan het (opnieuw kunnen) beleven van zin. Een kringgesprek rond één van de thema's uit het boek is daarvoor een goede werkvorm. Lees hier het ervaringsverhaal van een enthousiaste vrijwilliger.

Inhoud en werkwijze

De training bestaat uit 2 losse dagen, voor beginners van 10 - 16 uur (inclusief lunch), voor gevorderden van 13 - 16 uur. De verkorte versie is bedoeld voor deelnemers die voldoende ervaring hebben met het leiden van gespreksgroepen en voldoende kennis van dementie.

Zowel voor beginners als gevorderden is er eenzelfde verplichte tussentijdse praktijkopdracht. De deelnemer bereidt zich voor door het methodische hoofdstuk uit het boek van te voren te bestuderen (wordt digitaal toegezonden).

Op de eerste trainingsdag wordt voor beginners 's ochtends aandacht besteed aan kenmerken van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en omgangsvormen daarmee. 's Middags wordt voor beginners en gevorderden de methode geïntroduceerd en worden enkele voorbeelden gepresenteerd. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag. De dag wordt afgesloten met een reflectie op het ter plekke ingebrachte materiaal.

Tussen beide trainingsdagen in bereidt de deelnemer tenminste één gespreksgroep in de eigen context voor en voert die ook uit. Wanneer het niet mogelijk is dit binnen de eigen context te doen, bestaat er tegen meerkosten beperkt de mogelijkheid om een gespreksgroep op een trainingslocatie te doen en daarbij supervisorische begeleiding te ontvangen.

De opzet en ervaringen van de praktijkopdracht worden ingebracht op de tweede trainingsdag. 's Ochtends begint die dag voor beginners met leren observeren wat er in zo'n gespreksgroep gebeurt. De middag is voor beginners en gevorderden en gewijd aan gevorderde observatie en aan terugkoppeling en verdieping.

Ook mogelijk als open inschrijving >> Ga terug <<

 

 

 

In gesprek met mensen met dementie

Workshop voor vrijwilligers, professionals en naasten die in contact zijn met mensen met dementie van alle leeftijden.

Inhoud en werkwijze

In de workshop, die gebaseerd is op de uitgave en methodiek –In gesprek met mensen met dementie- leer je door goed te luisteren naar de verschillende fragmenten die iemand die dementeert vertelt, oor en oog te krijgen voor datgene wat op dit moment voor hem of haar belangrijk is.

Deelnemers krijgen inzicht en praktische handvatten om mensen met dementie een stem te geven door hen zelf, aan de hand van beeldend materiaal te vragen hun verhalen te vertellen. We werken met wisselende werkvormen, en oefenen in een dagdeel stapsgewijs de methodiek.

Download de flyer. Ook mogelijk als open aanbod >> Ga terug <<

 

 

 

Mijn leven in kaart

een workshop voor professionals, vrijwilligers en naasten

“Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven" is een veel gehoorde uitdrukking als ouderen over hun leven vertellen. De meesten komen er niet toe om dat daadwerkelijk te schrijven, want hoe doe je dat? En er is zoveel te vertellen als je veel hebt meegemaakt in je leven!

Inhoud en werkwijze

Uit onderzoek blijkt dat ouderen uitnodigen om hun levensverhaal te vertellen positieve effecten heeft en dat het maken van een levensboek hierbij een goede stimulans kan bieden. Al vertellend maken ouderen duidelijk wat hun leven richting heeft gegeven, wat er voor hen toe heeft gedaan én doet en hoe hun leven zin heeft. Door keuzes die zijn gemaakt, ervaringen die zijn opgedaan, situaties die zijn overdacht zijn er antwoorden gegroeid op allerhande levensvragen. Tegelijk is het verhaal nooit ten einde. Lees bijvoorbeeld eens de blog van Wout Huizing, over het maken van levensboeken als anti-depressivum.

Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode voor het maken van een levensboek op maat. Er is een praktische handreiking beschikbaar die achtergrond geeft over het belang van levensverhalen en er zijnvele tips ten aanzien van het voeren van gesprekken, schrijven van een levensboek en de vormgeving ervan.

In deze training van drie uur maakt u kennis met de achtergronden en het belang van het (laten) vertellen van levensverhalen en met de methodiek. Als u deze training heeft gevolgd kunt u aan de slag om met een oudere gesprekken aan te gaan en een levensboek samen te stellen.

Deelnemers aan de training kunnen zowel professionals zijn (zorgverleners, welzijnswerkers, activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorgers e.d.) als vrijwilligers en naasten die een levensboek willen maken.

Ga terug <<

 

 

 

Sprekende Handen

Een introductieworkshop voor zorgprofessionals en vrijwilligers. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen van mensen met dementie.

De groep gaat beginnen, een paar bewoners zitten al om tafel. Maar waar is meneer De Neef? Hij staat verdrietig en verdwaald in de doucheruimte. Lopen gaat nauwelijks en hij weet niet meer hoe hij op de stoel moet gaan zitten.

De groep start langzaamaan met zingen en praten. Over boenen en opruimen gaat het. Was meneer De Neef goed in opruimen? Een grote glimlach breekt door: “Nee, nee, hier zoeken, daar zoeken… “ Zijn handen vullen zijn woorden aan, we zien hem als het ware scharrelen en zoeken tussen de stapels. “En dan… ‘Jopie, Jopie’, en dan zei ze: ‘Daar, en daar’.” We grinniken met hem mee. Heerlijk, die echtgenotes die de weg weten, ook in de grootste troep.

Dementeren, het houvast van de taal en de herinneringen kwijt raken. Je eigen verhaal, je eigen plaats, jezelf kwijt raken. Is er nog een mogelijkheid om jouw verhaal, over wie jij bent, te vertellen aan een ander die luistert en je ook nog begrijpt?

Inhoud en werkwijze

In deze introductieworkshop maakt u kennis met Sprekende Handen, een methodiek waarmee u deze mensen de mogelijkheid biedt elkaar weer op een zinvolle manier te ontmoeten. Een rituele opzet zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Samen zingen creëert verbondenheid en maakt dat de taal weer gaat stromen. En die taal stroomt vervolgens op geheel eigen wijze.

We beginnen de workshop met het zelf ervaren van enkele onderdelen van een ontmoetingsgroep zoals beschreven in de methodiek. We bespreken vervolgens de basisprincipes die eraan ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld: elk mens doet er toe en is van waarde; krachtgericht kijken; afstemmen op de beleving; genieten van humor en ondeugd.

U krijgt een kijkje in de keuken van het werken met de methodiek in verschillende settingen.

Na afloop van de workshop heeft u niet alleen een indruk gekregen van de werkzaamheid en resultaten van deze methodiek, maar u heeft zich ook een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden om ermee te gaan werken in uw eigen praktijk.

De workshop vormt de introductie op de training Sprekende Handen, waar u de methodiek ook daadwerkelijk toe leert passen. Deze training wordt aangeboden voor vrijwilligers en apart voor professionals.

Sprekende Handen is ontwikkeld door Paula Irik (geestelijk verzorger) en Irene Maijer-Kruijssen (muziektherapeut) in verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam-Zuidoost. Verpleeghuisarts Bert Keizer over de juweeltjes die zij opdiepen: Keer op keer tonen zij aan "dat de wereld van dementerenden voor ons bereikbaar blijft. Dat er altijd die mogelijkheid blijft bestaan om goed gezelschap voor elkaar te zijn. In mijn ogen zo'n beetje het mooiste wat we voor elkaar kunnen doen" (Trouw column Merkwaardige mistflarden vrijdag 18 september 2015). De workshop duurt drie uur.

Ga terug <<

 

 

Tja, wat zal ik zeggen...

‘Waarom moet mij dit overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last…’ ‘Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede manier daarop te reageren. Wanneer zorgverleners met hun cliënten zoeken naar antwoorden, dan zijn beiden daarmee geholpen. Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster leven.

Het boek Tja, wat zal ik zeggen...., met cliënten in gesprek over spiritualiteit is een toegankelijk boek dat geschreven en vertaald is met het oog op zorgverleners, hulpverleners en vrijwilligers in de ouderenzorg. Het boek beschrijft het belang van aandacht voor spiritualiteit en zingeving van cliënten en leert de lezer te signaleren wat er speelt bij cliënten.

Aan de hand van eenvoudige en praktische oefeningen wordt de lezer steeds bekender met het thema spiritualiteit en ontwikkelt vaardigheden waarmee zij in gesprek kan gaan met de cliënt over dit thema. Een DVD met herkenbare leermomenten uit de praktijk en werkbladen bij de oefeningen maken het boek nog toegankelijker en beter toepasbaar in de praktijk.

Gebleken is dat de meeste zorgverleners vooral leren vanuit de praktijk, in gesprekken en door oefening en niet enkel door middel van literatuur. Een training kan goed worden ingezet om zorgverleners, hulpverleners en vrijwilligers te helpen zich de kennis en vaardigheden die in dit boek voor het voetlicht komen eigen te maken. Deze training kan niet alleen worden gericht op specifieke doelgroepen (zorgverleners, hulpverleners, vrijwilligers), maar ook worden toegesneden op verschillende contexten, zoals palliatieve zorg, geriatirsche revalidatie, psychogeriatrie, langdurige verpleeghuiszorg in het algemeen, thuiszorg, hospicezorg, ziekenhuiszorg.

Ook mogelijk als train-de-trainers en als open inschrijving >> Ga terug <<

 

 

 

Van Levenskunst naar Stervenskunst

Een introductieworkshop voor vrijwilligers, mantelzorgers en zorgprofessionals

Mevrouw van Buren was al geruime tijd ernstig ziek. Van haar arts hoorde zij dat zij niet meer te genezen was, en dat haar levenseinde nu echt dichterbij kwam. Grote onrust bekroop haar. Haar leven, haar kinderen, haar herinneringen…ze kon en wilde ze niet los laten. Ze betekenden veel voor haar, altijd al. Wat vast te houden of los te laten in het licht van dood en leven? Hoe om te gaan met deze spanning?

Welke vragen heeft zij, en hoe kunnen anderen haar daarbij steunen? Of hoe zal dit afscheid zijn voor haar naasten?

Inhoud en werkwijze

De workshop is voor mensen die te maken hebben met stervenden en hun naasten. In het sterven kunnen mensen worstelen met vragen rond vasthouden en loslaten. Of bijvoorbeeld, geloven en weten. Welke vaardigheid en houding van de vrijwilliger of zorgprofessional zijn hierbij heilzaam? Bij het verkennen van deze vraag gebruiken we o.a. het ‘innerlijke ruimte’ model van Carlo Leget.

Deelnemers krijgen met deze introductieworkshop inzicht hoe levensvragen en zingeving een rol spelen tijdens het leven en het sterven, oftewel van levenskunst tot stervenskunst.
Deelnemers maken kennis met verschillende handvatten waarmee zij stervenden en naasten kunnen ondersteunen, en dan met name vanuit in het model van Leget.

In een vervolgtraining kunnen diverse handvatten uitgediept worden, en kunnen de deelnemers leren er mee te werken in de eigen praktijk. Deze vervolgtrainingen kunnen worden aangeboden voor vrijwilligers en/of mantelzorgers, en apart voor professionals.

In de workshop werken we met wisselende werkvormen en met eigen inbreng van ervaringen van cursisten. De workshop duurt drie uur.

Download de flyer. Ook mogelijk als open inschrijving >> Ga terug <<

 

 

 

Werken met de Landkaart Domein Mentaal Welbevinden

'Het is soms moeilijk om gesprekken aan te gaan en bewoners op zo’n manier te benaderen dat je meer zicht krijgt op hun achtergrond' (verzorgende).

Inhoud en werkwijze

Cliënten in de ouderenzorg vinden het erg belangrijk dat zij aandacht krijgen voor hun mentale welbevinden. Veel zorgorganisaties en hun medewerkers geven graag gehoor aan deze behoefte, maar weten niet goed hoe. Daarom ontwikkelde Vilans (kernpartner van het landelijk Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) een originele en praktische methode om hierbij te ondersteunen. Met de landkaart Domein Mentaal Welbevinden nemen zorgmedewerkers hun cliënt mee op reis door het domein mentaal welbevinden.

In de training oefenen we met het gebruik van de kaart en bespreken we interactief na. Ook wisselen veel tips uit ten aanzien van het voeren van gesprekken.

Na deze training:

  • ken je de achtergrond en opbouw van de landkaart Domein Mentaal Welbevinden
  • weet je met wie en hoe je de kaart kunt gebruiken (cliënten, familie, zorgmedewerkers);
  • kun je je voordeel doen met de reisgids ‘Hoe voelt u zich vandaag?’.

Deze training van één dagdeel kan worden aangeboden voor professionals en vrijwilligers. 

Ga terug <<

 

 

 

Werken met de Landkaart Domein Mentaal Welbevinden (train-de-trainer)

'Het is soms moeilijk om gesprekken aan te gaan en bewoners op zo’n manier te benaderen dat je meer zicht krijgt op hun achtergrond' (verzorgende).

Inhoud en werkwijze

Cliënten in de ouderenzorg vinden het erg belangrijk dat zij aandacht krijgen voor hun mentale welbevinden. Veel zorgorganisaties en hun medewerkers geven graag gehoor aan deze behoefte, maar weten niet goed hoe. Daarom ontwikkelde Vilans (kernpartner van het landelijk Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) een originele en praktische methode om hierbij te ondersteunen. Met de landkaart Domein Mentaal Welbevinden nemen zorgmedewerkers hun cliënt mee op reis door het domein mentaal welbevinden.

Het Expertisenetwerk biedt deze training aan voor professionals en vrijwilligers om te leren werken met de Landkaart Domein Mentaal Welbevinden. Na deze training:

  • ken je de achtergrond en opbouw van de landkaart Domein Mentaal Welbevinden.
  • weet je met wie je de kaart kunt gebruiken (cliënten, familie, zorgmedewerkers).
  • weet je hoe je anderen kunt motiveren om de landkaart te gebruiken (medewerkers/vrijwilligers/cliëntenraad/leerlingen).
  • weet je hoe je de kaart kunt gebruiken als onderdeel van deskundigheidsbevordering rondom mentaal welbevinden.

In de training oefenen we met het gebruik van de kaart, bespreken we interactief na en wisselen we veel tips uit ten aanzien van het voeren van gesprekken. Ook bespreken we andere beschikbare materialen die je kunt inzetten om medewerkers te motiveren en stimuleren met het werken met het domein mentaal welbevinden.

Deze training van één dagdeel geeft handvatten om in je eigen organisatie met de kaart aan de slag te gaan, zelf teams te kunnen instrueren hoe dit te doen of een cliëntenbijeenkomst te organiseren. Als je deze training hebt gevolgd kan je aan de slag om de kaart te gebruiken als onderdeel van meer aandacht voor mentaal welbevinden (in projecten, opleidingstrajecten, intervisiebijeenkomsten, teambesprekingen etc). 

Ga terug <<

 

 

 

Zin in zelfredzaamheid - wat beweegt de burger?

Themabijeenkomst voor Wmo professionals

Doel van de Wmo is om de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten helpt bij een betekenisvolle invulling aan deze Wmodoelen. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ (relaties, hobby’s, vrijwilligerswerk etc.), die bijdragen aan hun geluk of welbevinden. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee de eigen regie en participatie: burgers kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen. Hoe doe je dat als Wmo professional?

Inhoud en werkwijze

In de bijeenkomst leren Wmo professionals op praktische wijze wat ‘zin in zelfredzaamheid’ inhoudt. En hoe ze dit in kunnen zetten in hun contact met cliënten. Deelnemers werken interactief en met behulp van casuïstiek. Na afloop hebben de deelnemers handvatten hoe ze de kwaliteit van hun werk kunnen vergroten door aandacht te hebben voor zingeving van de burger. Deze themabijeenkomst van anderhalf uur kan worden aangeboden voor Wmo professionals en leden van Wmo-raden.

Download de flyer. Ga terug <<

 

 

 

Zinvol leven: wat beweegt de mens als hij/zij zorgafhankelijk wordt?

Als geestelijk verzorger en trainer kom ik in de dagelijkse zorg- en welzijnpraktijken steeds vaker vragen tegen als ‘wat is zinvol leven?’, of ‘is dit leven nog zinvol?’. Vragen die boven komen bij mensen die zelf zorgafhankelijk zijn. Maar evengoed ook bij professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Wordt het leven door ziekte of beperking kwetsbaar dan lijken deze levensvragen zich nog sterker op te dringen. Vragen voortkomend uit het verlangen naar zinvol leven, óók als er ogenschijnlijk weinig reden tot leven met zin is…

“Ik heb weliswaar een vervelende kwaal, maar ik ben de kwaal niet”

George Foet (1939-2015)

George was een man met ALS. Gedurende zijn hele leven haalde hij veel voldoening uit het delen van zijn kennis, lezen en samenzijn met de mensen die hem lief waren.

Download de flyer. Ga terug <<